Als deelnemer van de activiteiten van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) gelden er regels waaraan iedereen zich dient te houden. Deze regels zijn vastgelegd in een Activiteiten Reglement en zijn opgesteld om een prettige onderlinge verstandhouding te realiseren. Bij het negeren of niet naleven van deze regels door deelnemers is het bestuur, vertegenwoordigd door de directeur van de SWS, bevoegd om hierop te handelen.
Het reglement vindt u hier.

zwemmen