belasting

Zowel bij de Hulp bij Thuisadministratie als bij Bureau Sociaal Raadslieden zien we dat het aantal hulpvragen ten opzichte van vorig jaar is toegenomen. De inwoners van Sliedrecht weten ons dus goed te vinden in het Bonkelaarhuis!
De spreekuren van Bureau Sociaal Raadslieden zijn elke week druk bezet en draaien, dankzij de inzet van de vrijwilligers, op volle toeren!

Na de oproep vorig jaar hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers welkom mogen heten bij de Hulp bij Thuisadministratie. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Zo kunnen we nog beter aan de hulpvragen die binnenkomen voldoen. Ook vanaf deze plaats een hartelijk welkom aan alle nieuwe vrijwilligers!

In april van dit jaar is het Financieel Café van de Buurthuiskamer verhuist naar de Bibliotheek. De Bibliotheek is een laagdrempelige voorziening in het centrum van Sliedrecht, waar ook andere activiteiten plaatsvinden. Daarmee is, in verband met de openingstijden van de bibliotheek, het Financieel Café verhuist van de woensdagavond naar de donderdagavond. Met deze verhuizing hopen we als Financieel Café nog beter bereikbaar te zijn en nog meer mensen te kunnen ondersteunen bij het ordenen van hun administratie, het invullen van formulieren, het uitleggen van brieven en het aanvragen van voorzieningen. Ook de tijden zijn veranderd. Het inloopspreekuur is voortaan van 18.30 uur tot 19.30 uur. Zeg het voort!

In juni van dit jaar is het startsein gegeven aan de lokale alliantie “Veilig Financieel Ouder Worden in Sliedrecht”. In de bijeenkomst, die plaatsvond in de Rabobank, hebben diverse partijen hun handtekening gezet onder het startdocument. Het doel is om ouderen bewust te maken van het goed regelen van hun financiële zaken. Met elkaar willen we de handen ineen slaan om financieel misbruik bij ouderen te voorkomen. Hierop zullen nog nadere activiteiten volgen.

Ook armoede- en schuldenpreventie staat hoog op de agenda binnen ons cluster van de Sociaal Juridische Diensten. Binnen het Sociaal Team is er een speciale medewerker aangesteld die zich bezighoudt met schuldenpreventie. Met deze medewerker wordt nauw samengewerkt. Zo trekken we gezamenlijk op bij cliënten die te maken hebben met (dreigende) schulden, of die het lastig vinden om rond te komen. In januari komen we ook weer bij elkaar met het Platform Preventie Armoede Sliedrecht om met elkaar na te denken welke maatregelen we kunnen treffen om nog meer preventief te kunnen werken.