Op 31 januari 2019 heeft wethouder Hanny Visser samen Arie Slob van Alzheimer Nederland het convenant Sliedrecht dementievriendelijk ondertekend.

convenantdementie

In 2018 is vorm en inhoud gegeven aan de campagne ‘Sliedrecht dementievriendelijk’.
Deze campagne heeft Stichting Welzijnswerk Sliedrecht in samenwerking met ketenzorg dementie uitgevoerd, mede mogelijk gemaakt door subsidie van gemeente Sliedrecht.
Na het 1e jaar van de campagne ‘Sliedrecht dementievriendelijk’ en mede door de resultaten van het ondersteuningsprogramma Mantelzorg was het oordeel van Alzheimer Nederland over de situatie in Sliedrecht positief. Er zijn stappen gemaakt om de situatie in Sliedrecht voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. In 2019 wordt opnieuw campagne gevoerd om de situatie verder te optimaliseren.