SeniorenhuysDe SchalmHet coronavirus heeft een grote invloed op ons allemaal. Dagbestedingen zijn dicht, de professionele hulp is teruggebracht tot het hoofdnoodzakelijke en we worden geacht zoveel als mogelijk thuis te blijven. Dat roept vragen en onzekerheden op.

Het Seniorenhuys de Schalm, gespecialiseerd in ouderen met geheugenproblemen, heeft juist voor deze vragen en onzekerheden een telefonisch hulplijn opgezet. Hoe zorg ik voor een zinvolle daginvulling thuis, hoe kan ik het beste om gaan met mijn partner/familielid nu we de deur niet of nauwelijks uit kunnen. Of gewoon even voor een praatje.

Het Seniorenhuys zal uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Samen met u wordt naar een oplossing gezocht, waar nodig of wenselijk met andere professionals. Op deze manier inventariseren we ook de signalen waar mensen tegenaan lopen en zich zorgen over maken. Waar nodig kunnen we kijken hoe we hierop in kunnen spelen.

Het Seniorenhuys de Schalm is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 11.00 uur op het telefoonnummer: 06 83 66 29 97. Neem ook eens kijkje op de website: www.seniorenhuysdeschalm.nl.

Ouderen die begeleiding van een casemanager dementie kunnen uiteraard gewoon bij hun casemanager terecht.