job 2860035 1920Op 7 november 2019 vond in het gebouw van het Rode Kruis de workshop ‘Aantrekkelijk vrijwilligers werven’ plaats in opdracht van het Vrijwilligerspunt. Heleen van Egmond nam een groep van vrijwilligerscoördinatoren of -wervers mee in een interactieve workshop.

De nieuwe vrijwilliger
Eerder werden vrijwilligers meer gedreven door plichtsbesef en het gevoel dat vrijwilligerswerk erbij hoorde. Nu zoeken ze naar wat vrijwilligerswerk toe voegt aan hun leven: wat kunnen ze er leren en hoe past het in hun levensfase? Eigen beleving en motivatie speelt een grotere rol.

In hun schoenen
De belangen van een organisatie zijn anders als die van een vrijwilliger. Daarom helpt het om vanuit hen naar een vacature te kijken. De groep werd hierbij geholpen door praktisch in de ‘schoenen’ van de vrijwilliger te gaan staan en hun eigen vacature te bevragen. Wat wil je dan weten? Welke informatie zoek je? Verwerk dat in je vacature!

Omdenken
Heleen daagde de groep uit om anders naar vacatures te kijken. Welke vrijwilliger heb je eigenlijk op het oog? Neem iemand uit je eigen netwerk die passend zou zijn, en vraag je af waarom hij/zij zo geschikt zou zijn en wat zijn motivatie zou zijn om te reageren. Neem dat mee in je vacaturetekst. Om de deelnemers ook na deze workshop verder op weg te helpen, bood Heleen hen een online cursus aan om aan de slag te gaan met de vacaturetekst.

Meer weten?
Wil je meer weten over het schrijven van vacatures? Wil je pakkend schrijven en zo meer vrijwilligers trekken? Bekijk dan de e-learning op onze website of lees de tips op de website van Heleen van Egmond.