De Raad van Toezicht van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) heeft Crista Vonkeman als interim-bestuurder aangesteld. Zij vervult hiermee tijdelijk de vacature, die ontstaat op het moment dat de huidige directeur-bestuurder, Pamela van der Kruk, de Stichting per 1 maart verlaat.

In de komende maanden zal Crista Vonkeman, die als partner verbonden is aan het bureau Bosman & Vos en een grote ervaring heeft in en buiten het sociaal domein, de dagelijkse leiding van SWS op zich nemen. Op deze wijze kan de bedrijfsvoering van SWS gecontinueerd worden.

Crista Vonkeman 2