Stichting Welzijnswerl Sliedrecht        
           
         
   

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht 

   
    Onderdeel van Het Bonkelaarhuis

   
 

 

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht draagt bij aan een menswaardige samenleving waarbinnen talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en inwoners naast zelfredzaam ook samen redzaam zijn.

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht gelooft in de solidariteit van de Sliedrechtse inwoners met behoud van individuele vrijheid. Dat doen ze door de (in)formele relatie tussen mensen centraal te zetten. Alle diensten zijn hierin ondersteunend.

Door om te zien naar elkaar, zijn we samenredzaam wat van grote betekenis is op een zinvol bestaan voor een ieder in Sliedrecht.

 

Doelstelling en missie


Stichting Welzijnswerk Sliedrecht heeft oog voor de kwetsbare burgers en ouderen in Sliedrecht. Zij wil bevorderen dat deze burgers kunnen deelnemen aan maatschappelijke verbanden en wil een sociaal isolement voorkomen.


De stichting wil de zelfredzaamheid van de kwetsbare burger bevorderen en maatschappelijke inzet en betrokkenheid door de burgers (civil society) stimuleren.

 

Voor informatie over alle projecten en uitvoerende werkzaamheden van de stichting verwijzen we graag naar: www.bonkelaarhuis.nl

 

Contactgegevens

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
[email protected]
T (0184) 420 539


Bestuur en Raad van Toezicht


De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het bestuur - visie, beleid, strategie en financiën -van de stichting. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting. Alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn statutair vastgelegd.

Raad van Toezicht
Voorzitter               Dhr. G.J. de Haan
Penningmeester    Dhr. P. van Heteren
Vice voorzitter        Dhr. W. Dunsbergen

Lid                          Mevr. E. Kortleve

Directeur-bestuurder
Mevr. J.T. Olivier


Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directeur-bestuurder en het personeel worden betaald volgens het Cao Welzijn.


Oprichting


Stichting Welzijnswerk Sliedrecht is opgericht in 1966Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag en jaarrekening 2023
Jaarverslag en jaarrekening 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020


Jaarrekening 2020

 

Jaarverslag 2019


Jaarrekening 2019

ANBI

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.

Giften voor Stichting Welzijnswerk Sliedrecht zijn van harte welkom en kunnen gestort worden op rekeningnummer NL59 RABO 0359 3023 19 o.v.v. gift Welzijnswerk Sliedrecht.

Gegevens Kamer van Koophandel

Naam instelling:                             Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

KvK:                                               41118441

RSIN-nummer:                               00.26.88.931        


   
    
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


     
  Neem contact met ons op
   
  Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
  Bonkelaarplein 7 
  3363 EL Sliedrecht 
  0184 - 420 539
  i[email protected]   
   
     
  Openingstijden  
  Maandag tot en met vrijdag  
  tussen 08:30 uur en 17:00 uur  
     
 
   
  © STICHTING WELZIJNSWERK SLIEDRECHT - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN PRIVACY          DISLAIMER          KLACHTENREGELING